Referat Årsmøte 2014

 

Referat Årsmøte Den Norske Fjordbåtforening

07.03.2014 på hotell Scandic Bergen

 

Tilstede:

Henry Austgarden

Marit Austgarden

Sven-Olav Frimann Nilsen

Svein-Rune Børslid

Karin

Jan-Tore Frimann Nilsen

Egil Jensen

Torunn

Gerhard Ekeland

Atle Kårvik

Kim- Ruben Hjulseth

Mette Jan Egil

Kjellaug Holevik

Bent Heggheim

14 totalt

 

Godkjenning av innkalling

Denne ble godkjent uten innsigelser

Valg av ordstyrer og referent

Jan-Tore Frimann Nilsen referer

Gjennomgang av årsberetning

 

Bokkomitéen

Svein Rune informere:

Hefte for den informasjonen vi har om de båtene som er medlem av foreningen pr i dag.

Gjennomgang av regnskap

Regnskapet viser et overskudd på 1644,42

Balansen viser verdier på 23249,22

Saker forelagt styret

Heve kontingenten til 250,- neste år.

Dette ble godkjent uten innsigelser.

Ingen andre saker er forelagt årsmøtet

Valg

Leder: Henry Austegarden valgt for 1 år.

Valg av ny leder

Henry ble enstemmig valgt inn for en ny periode

Valg av styre

Egil Jensen på valg

Enstemmig valgt til en ny periode

Øyving Kvalheim på valg

Sven-Olav Frimann Nilsen er valgt inn i styret i stedet for Øyvind

Felicia kan overtas gratis til noen som ønsker å restaurere den.

Årsmøtet ble avsluttet med kaffe og kake med Santa-Maria motiv, med påfølgende hyggelig middag og samvær i baren etter middag.

 

 

Henry Ausrgarden      Egil Jensen      Jan Egil Nordanger      Kim Ruben Hjulseth

 

Svein-Olav Frimann Nilsen     Peter A Hansen

Teknisk tegning

Fjordbåt

Vi er på Facebook !!

Facebook

Husk at du må være logget inn for å se gruppen.