Referat Årsmøte 30.mai 2009

Norsk Fjordbåt Forening

Referat:

Skuteviken fartøyvernsenter Sandviken, Bergen 28 – 30 mai 2009

Til stede: Egil Jensen (Mytilus), Øyvind Kaldheim (Polarvind) Henry Austgarden (Dolphin), Jan-Egil Nordanger (Fjordanger), Peter Alexander Hansen (Admiral Graf Spee), Svein Rune Børsli, Lille Torungen.

Observatør/fotograf: Halvor Larsen, Zesting

Årsmøte:

Svein Rune Børsli ønsket velkommen til møte og ga beskjed om at han nå takker av etter 17 år.

Valg: Forslag til ny leder var Henry Austgarden, Henry ble enstemmig valgt

Følgende ble så valgt inn i nytt styre: Egil Jensen styre medl. Øyvind Kaldheim  styremedl.  Jan-Egil Nordanger styremedl. Torunn Anfinsen kasserer. Peter A. Hansen sekretær.

Dette er nå det nye styret i Den Norske Fjordbåtforening:

Henry Austgarden, Leder

Egil Jensen,             Styremedlem

Øyvind Kaldheim,   Styremedlem

Jan Egil Nordanger, Styremedlem

Torunn Anfinsen,    Kasserer

Peter A. Hansen,      Sekretær

Eventuelt:

Løsning for å få til et formelt medlemskap: Enighet om at medlemskap skal koste kr 150 pr. år og det oppfordres til at alle Fjordbåteiere og andre interesserte melder seg inn slik at vi blir en bred organisasjon.

Alle nåværende eiere tilskrives og tilbys medlemskap.

Registrering i Brønnøysund. Aksjon Henry Austgarden .

Konto fra stiftelsen av foreningen i 1992, eksisterer.  Atle Knutsen har noen kontakter og Torunn bidrar i lag med Atle samt vurderer nødvendighet av å opprette en ny konto.

Web side og foto/bok utgivelse. Det ble diskutert videre drift og ansvarlig er Henry Austgarden.  Halvor Larsen, Zesting bidrar med drift og oppdatering mot et lite bidrag. Firmaet Zesting vil også bidra til å lage en fotobok med enkel historikk om Fjordbåtene som en begynnelse til en mer komplett bok som må komme i etterkant. En slik bok kan lages som en Elektronisk versjon med tilbud om print til bibliotek, museum og lignende.

Dette gjøres i samarbeid med Atle Knutsen, som er en særdeles kunnskapsrik person og som  uten tvil enkelt kunne tatt et professorat i Fjordbåtenes historie.

Det informeres om firmaet Zesting som bidrar til å øke kunnskap om fjordbåtforeningen, også tar på seg oppgaver for enkeltmedlemmer/eiere av fjordbåter dersom noen ønsker å lage noe eget om akkurat sin båt eller andre foto DVDer, filmer eller bøker og opprettelse av enkle hjemmesider.  www.zesting.no

Egil Jensen, ble valgt til æresmedlem etter mer enn 40 år med M/S Mytilus. Egil har vært med i DNF siden oppstarten for 17 år siden.

Status og hjemmehavn for de siste gjenlevende Fjordbåter vil bli kartlagt og sendt ut til eierne samt presentert på hjemmesiden.

www.fjordbaat.no

Ytterligere opplysninger om fjordbåtene finnes hos Adresse Avisa i Trondheim, Aksjon for å få hånd om disse opplysningene: Egil Jensen.

Effekter: Kopper m/logo. Foto Knutsen, kan produsere pris undersøkes. Aksjon Egil Jensen

Peter A. bestiller opp noen flere skjorter, av disse noen i størrelse XXXL

Neste Treff: Etne i Pinsehelgen 2010,              Aksjon: Øyvind Kaldheim.

”Havnedagene i Haugesund”, 3 helgen i august anbefales av Svein Rune.

Det ble så vist en ny oppdatert presentasjon om fjordbåtene samt en billedkavalkade fra treffet på Engøyholmen 2008.

Status og hjemmehavn for de siste gjenlevende Fjordbåter vil bli kartlagt og sendt ut til eierne samt presentert på hjemmesiden utover året.

Peter, vil på nytt forsøke å samle fjordbåteierne i indre Oslofjord noen timer under kystkultur dagene på Land Steilene lørdag 20 juni samt forsøke å få til et treff i Sandspollen på sensommeren..

Lørdag 29 mai seilte de tilstedeværende fjordbåter i konvoi inn til Vågen i Bergen, det ble arrangert tur til Bergen maritime museum hvor filmen Hitra ble vist samt en gjennomgang av museet som hadde utstillingen ”100 år med U båt” i Norge. Fjordbåtene gikk deretter i konvoi tilbake til Skuteviken fartøyvernsenter i Sandviken, hvor vi hadde besøk fra redningsbåten til Bergen Brannvesen, deretter kom Fjordbåthistoriker Atle Knutsen, og holdt et flott innlegg med fotopresentasjoner av de tilstedeværende båter samt ga deltakerne fyldig kunnskap om fjordbåtene og deres historie.

Det var deretter en flott avslutning med grilling og sosialt samvær utover kvelden.

På søndag ble treffet avsluttet med guidet besøk på sjøfart og motormuseum. Bergen har et historisk rikt maritimt liv i Norge og Europa gjennom mange mange hundrede år og som i dag fortsatt er svært aktivt.

Foreningen takker Henry for et utmerket og vel tilrettelagt treff i Bergen.

Ref:

Peter Alexander Hansen

Teknisk tegning

Fjordbåt

Vi er på Facebook !!

Facebook

Husk at du må være logget inn for å se gruppen.