Pinsesamling Etne 21-24 mai 2010

Den Norske Fjordbåtforening

 

Invitasjon til medlemskap samt Fjordbåt og pinsesamling i Etne i dagene 21 – 24 mai 2010

Kjære fjordbåteier/fjordbåtvenn, Den Norske Fjordbåtforening inviterer alle fjordbåteiere og fjordbåtvenner til medlemskap i Den Norske Fjordbåtforening.

Foreningens hovedformål;

” Samle dokumentasjon og bilder om den generelle og spesielle Fjordbåthistorie, samt spre kunnskap om fartøytypens plass i Norsk kysthistorie samt dens militære historie. Videre, søke å bevare flest mulig ”Fjordbåter”, originale eller ombygde”

 

Kriterier for medlemskap;

”Medlemskap følger fartøy. En eller flere eiere pr. fartøy blir medlem. Andre fartøytyper enn Fjordbåt gis ikke medlemskap.

2.2 Øvrige som ønsker støtte foreningens arbeid kan tegne støttemedlemskap. Støttemedlemskapet gis for en og en person. Kontingenten er den samme som for fartøymedlemskap”.

 

Medlemskapet koster kr 200 pr år og innbetales til kontonummer;  05397184139

Den Norske Fjordbårforening v/Torunn Anfinnsen, Kolbulia 19, 5124 Morvik.

Om dere betaler på nettbank eller giro så husk å før på fartøyets navn, til støttemedlemmer må dere huske å skrive avsender og adresse. Vår kasserer Torunn oppfordrer alle å benytte nettbank.

 

Hanne og Øyvind Kaldheim med Fjordbåten Polarvind er i år arrangør av årets pinsetreff med årsmøte, treffet er lagt til Etne hvor Hanne og Øyvind har bryggeplass og vel egnet område for samlingen.

Til de som ikke kommer med båt er det muligheter for å leie hytter i Etne, eller om dere kommer med bo-bil så er alt lagt til rette for dere samt at de som ønsker å sove om bord i en Fjordbåt eller i et naust må kontakte Øyvind i god tid før samlingen.

Viser til styremøte referat av 10.02.2010

 

Minner om T-Skjorter som vil bli å få kjøpt i Etne samt kopper/krus som for øvrig kan kan bestilles via Egil Jensen, telefon: 55188447 – 91 69 16 70 Epost: toranfi@online.no

Koppene vil koste kr 500 for 10 stk. Alle fartøyeiere og andre interesserte anbefales å bestille hurtigst mulig.

Styret oppfordrer alle Fjordbåteiere og fjordbåtvenner å ta melde seg inn samt delta på våre årlige samlinger.

Fartøykoordinator ønsker at Fjordbåteiere gir beskjed ved endring av eierforhold enten ved salg eller andre årsaker samt ved endring av E-post eller telefonnummer.

Telefon  Øyvind: 91581957   Telefon Peter: 91888429   Telefon Henry: 46433671

MVH

Henry Austgarden

www.fjordbaat.no www.fjordbaat.no www.fjordbaat.no

Teknisk tegning

Fjordbåt

Vi er på Facebook !!

Facebook

Husk at du må være logget inn for å se gruppen.