Referat Årsmøte 2012

Den Norske Fjordbåtforening

Referat fra Årsmøtet 2012

Sted: Augustin Hotel, Bergen

Dato: Fredag 17.02.2012

Til stede: Henry og Marit (Austgarden), Kim Ruben (Julseth), Egil Jensen, Torunn Anfinsen, Svein Rune Børslid, Karin Ullensvang, Halvor Larsen, Jan Egil Nordanger, Atle Kårevik og Peter Alexander Hansen.

Sak 1/11         Godkjenning av innkalling

                        Innkalling enstemmig godkjent

Sak2/11          Valg av ordstyrer og referent

                        Ordstyrer: Henry

Referent: Peter           

Sak 3/11         Årsberetning fra foregående år.

                        Årsberetning ble lest opp av Henry.

            Medlemstall (betalende) pr.31.12.11— 15    

Sak 4/11         Regnskap pr 31.12.11

Regnskapet godkjent, regnskapsbilag kan fremvises av kasserer på forespørsel.

 

Sak 5/11         Saker forelagt årsmøte fra styret.

                        Ingen innkommet – bokprosjektet fortsettes og eksisterende materiell med               kildereferanse Atle Knutsen benyttes i lag med det materiell Egil besitter                                                              samt dagens fartøyeieres  historie.

Sak 6 /11        Andre saker forelagt årsmøte.

Aktivitetskalender diskutert, Fjordsteam Stavanger – Etne planlegges av styret og annonseres ut.. Fartøyeierne oppfordres til å melde seg på lokale og nærliggende arrangement. Foreningen støtter med brosjyremateriell.

Sak 7/11         Valg av leder

                        Henry enstemmig valgt for 2 nye år.

Sak 8/11         Valg av styremedlemmer.

                         Egil Jensen og Øyvind Kvalheim valgt for 2 nye år frem til 2014

Et godt årsmøte med engasjerte medlemmer og historiene ble mange og engasjementet stort.

Referent: Peter Alexander


Teknisk tegning

Fjordbåt

Vi er på Facebook !!

Facebook

Husk at du må være logget inn for å se gruppen.