Referat Styremøte 3.11.2011

Den Norske Fjordbåtforening

Referat fra Styremøte 03.11.11                                    

Sted: Kolbulia 19 

Dato: Torsdag 03.11.11

Til stede: Henry Austgarden,  Egil Jensen), Torunn Anfinsen, Kim Ruben Julseth og Peter Alexander Hansen.

Sak 1/11         Godkjenning av innkalling

                        Innkalling godkjent

Sak2/11          Valg av ordstyrer og referent

                        Ordstyrer: Henry

Referent: Peter                       

Sak 3/11         Beretning fra sommerens aktiviteter.

                         v/ Henry.

Sak 4/11         Saker forelagt styret.

Bokprosjektet: kontakt med Zesting og diskutert omfang og prisoverslag. Styret må kontakte Atle for å få tillatelse til å benytte manus samt forsøke å få noen flere bilder av tidligere dato.

Presentere de gjenværende båter og historien omkring disse.

Tilskrive museer og riksantikvar, sjekke av/legat midler. Leder for bok komiteen ble valgt Kim Ruben Julseth.

Sak 5 /11       

Foreningen har fortsatt Fjordbåt krus på lager.

Krusene er flotte julegaver og alle Fjordbåter bør ha slike om bord

Bestilles hos julsethk@gmail.com Telefon: 90216416          

Sak 6/11         Årsmøte 2012

                        Mars mnd og vi sjekker ut 23 eller 30 mars, gi tilbakemelding til leder

Sak 7/11         Eventuelt

Styret fikk i oppdrag å vurdere og så sette inn annonser i Fiskarn og bladet til forbundet Kysten  og søker etter personer med kjennskap til Fjordbåtene og historien omkring og enkelthistorier som kan gjengis.

Disse sendes til: Kim Ruben Julseth                                                                                                      Snekkerplassen 16                                                                                                      5106 Øvre Ervik

julsethk@gmail.com Telefon: 90216416                                                                    


Teknisk tegning

Fjordbåt

Vi er på Facebook !!

Facebook

Husk at du må være logget inn for å se gruppen.