Referat Styremøte 19.jan. 2011

 

Den Norske Fjordbåtforening

Styremøtereferat

Sted:  Kolbulia 18, 5124 Morvik (Bergen)

Dato: 19 Januar  2011

Tid: 19:00 – 22:30

 

Til stede:

Henry Austgarden Leder, Egil Jensen styre medl., Jan-Egil Nordanger styremedl., Torunn Anfinsen styremedlem/kasserer og Peter A. Hansen sekretær.

Rådgiver/obeservatør: Fjordbåthistoriker Svein Rune Børsli og Kim Ruben Julseth.

Referent: Peter Alexander Hansen

 

Sakliste Styremøte 19.01.2011

 

Agenda

  1. Referat fra årsmøtet 2010
  2. Regnskap
  3. Årsmøte 2011
  4. Bok prosjekt
  5. Eventuelt

Styremøtereferat DNF, 19 januar 2011

1. Referat fra årsmøtet i Etne gjennomgått og godkjent.

2. Regnskap, regnskap godkjent

3. Årsmøte 2011, årsmøtet ble bestemt lagt til Bergen fredag 11.03.2011

Årsmøtet arrangeres på ”Naustet” med etterfølgende middag Påmelding til: Henry?

4. Bokprosjekt, bokprosjektet bestemt videreført men foreningen må koordinere med Atle som planlegger eller er i ferd med å skrive historien om Richard G. Furuholmen.

Aksjon, Henry-Egil-Svein Rune og Peter

  1. Eventuelt, informasjon sendes medlemmene. Medlemsavgift kr 200 pr. år og informasjon om konto og videreføring av bokprosjekt sendes medlemmene.

Medlemskapet innbetales til kontonummer;  05397184139

Egil Jensen, fikk avslutningsvis overrakt en flott plakett i forbindelse med Æresmedlemskapet han ble tildelt under årsmøtet i Etne i 2010.

  • Tall ships race Stavanger
  • Kystens landsstevne Egersund
  • Havnadagene i Haugesund

Enighet om å satse på havnedagene i Haugesund som årets møteplass og vi håper å se flest mulig av medlemmene der http://www.havnedagene.no/

Vimpel, Egil lager utkast.

T-Skjorter: Enighet om å produserer i sort. Bestilling for levering januar 2012 Aksjon  Peter

Fjordbåtforeningen satser ellers på å møtes på kysten treff:  http://www.kyststevne.no/

Følg med på hjemmesidene:  http://www.fjordbaat.no/

Kopper/Krus: Egil har nå for salg flotte krus i pakninger med 6 stk for kr 420

Kopper kan bestilles via Egil Jensen, telefon: 55188447 – 91 69 16 70 Epost: toranfi@online.no

Koppene koster kr 700 for 10 stk. Alle fartøyeiere og andre interesserte anbefales å bestille hurtigst mulig.

Styret oppfordrer alle Fjordbåteiere å ta kontakt.

Fartøykoordinator ønsker at Fjordbåteiere gir beskjed ved endring av eierforhold enten ved salg eller andre årsaker.

Teknisk tegning

Fjordbåt

Vi er på Facebook !!

Facebook

Husk at du må være logget inn for å se gruppen.