Referat Styremøte 21.mars 2011

Den Norske Fjordbåtforening

 

 

Styremøtereferat DNF, 21 Mars 2011

 

Sted:  Kolbulia 18, 5124 Morvik (Bergen)

Dato: 21 mars  2011

Tid: 19:00 – 20:00

 

Til stede:

Henry Austgarden Leder, Egil Jensen styre medl., Kim Ruben Julseth styremedl., Torunn Anfinsen styremedlem/kasserer og Peter A. Hansen sekretær på telefon fra Stavanger.

Referent: Peter Alexander Hansen

 

 

Sakliste Styremøte 21.03.2011

 

Agenda

Konstituering av styre og valg av kasserer

Eventuelt

  1. Torunn tok ikke gjenvalg og Henry Austgarden, overtok kasserer funksjonen det neste året. Kim Ruben Julseth, går inn som fast styremedlem.
  2. Henry tar kontakt med enhetsregisteret i Brønnøysund i forhold til ny styresammensetting.

Eventuelt, informasjon sendes medlemmer og Fjordbåteiere med oppfordring om å melde seg inn/påminnelse om medlemsavgift kr 200 pr. år og informasjon om kontonummer;  05397184139  -inntektene går til bokprosjektet.

Kopper/Krus m/logo og Fjordbåtmotiv: Foreningen har fortsatt for salg flotte krus i pakninger med 6 stk av kr 480

Kopper kan bestilles via Egil Jensen, telefon: 55188447 – 91 69 16 70 Epost: toranfi@online.no

Alle fartøyeiere og andre interesserte anbefales å bestille hurtigst mulig.

Egil Jensen, kjøpte inn et større parti og etter å ha solgt noen få har han donert hele lageret til foreningen og hvor inntektene skal øremerkes bokprosjektet.

Styret oppfordrer alle Fjordbåteiere å ta kontakt.

Fartøykoordinator ønsker at Fjordbåteiere gir beskjed ved endring av eierforhold enten ved salg eller andre årsaker til Peter Alexander på: 91888429 eller peah@statoil.com

Teknisk tegning

Fjordbåt

Vi er på Facebook !!

Facebook

Husk at du må være logget inn for å se gruppen.