Innkalling Årsmøte 2011

Årsberetning og Regnskap

Den Norske Fjordbåtforening

2010

Årsberetning og Regnskap

Årsmøte i Den Norske Fjordbåtforening avholdtes i Bergen på Augustin Hotel  11.03.2011 kl 18:30

Til Behandling foreligger:

1.      Godkjenning av innkalling

2.      Valg av ordstyrer og referent

3.      Årsberetning fra foregående år

4.      Regnskap 31.12 foregående år

5.      Saker forelagt årsmøte fra styret

6.      Andre saker forelagt årsmøte

7.      Valg av leder

8.      Valg av styremedlemmer

Etter møte blir det uformell sammenkomst med middag.

Styre

Leder:         Henry Austgarden

Styre:                   Egil Jensen

Øyvind Kvalheim

Jan Egil Nordanger

Torund Anfinsen (kasserer)

Peter A Hansen (sekretær fartøykoordinator)

Bok  komite

Peter A Hansen

Egil Jensen

Svein R Børslid

Medlemsantall:

Medlemsantall: 14 stk. pr 31.12.2010

Styres arbeid i år 2010

Styret har i år hatt styremøte. Her behandlet vi foreningens økonomi. Økonomien er ikke det vi ønsker, men har en positiv utvikling. Vi trenger flere medlemmer /støttemedlemmer. Egil har satt i gang produksjon av ny krus til foreningen, disse ferdig og klar for salg. Kr 70 for medlemmer og 80 for ikke medlemmer. Det oppfordres til å kjøpe 6 og 6 krus (kartong). Peter skal sette i gang ny produksjon av skjorte, vi ble enige om sorte, disse skal være klar til Fjordsteam 2012. Leder har representert foreningen på Fjordsteam Florø og på Havnedagane i Haugesund med fartøyet ”Dolphin”

Økonomi

Vi sliter litt med økonomien, men har pr 31.12.2010 en positiv saldo.

(Regnskap blir utdelt på møte)

Saker forelagt årsmøte fra styret

Vedtekter § 4.4 lyder i dag: Årsmøte skal behandle årsberetning, innkomne forslag. Samarbeidsavtaler og/eller tilslutning til andre organisasjoner, kontingent, valg av styre og revisor. Andre saker som ønskes tatt opp på det ordinære årsmøtet sendes styre senest 15.mars.

Nytt forslag: Årsmøte skal behandle årsberetning, innkomne forslag. Samarbeidsavtaler og/eller tilslutning til andre organisasjoner, kontingent, valg av styre og revisor. Andre saker som ønskes tatt opp på det ordinære årsmøtet sendes styre senest 30. januar

Bergen 31.12.2010

Henry Austgarden                         Peter A Hansen         Torun Anfinsen

Øyvind Kvalheim                          Egil Jensen                 Jan Egil Nordanger

Teknisk tegning

Fjordbåt

Vi er på Facebook !!

Facebook

Husk at du må være logget inn for å se gruppen.