Referat Styremøte 10.02.2010

Den Norske Fjordbåtforening

 

Styremøtereferat

Sted:  Kolbulia 19, 5124 Morvik (Bergen)

Dato: 10 februar  2010

Tid: 19:00 – 21:30

Til stede:

Henry Austgarden Leder, Egil Jensen styre medl., Jan-Egil Nordanger styremedl., Torunn Anfinsen styremedlem/kasserer og Peter A. Hansen sekretær.

Gjest/fotograf: Halvor Larsen, Zesting, Fjordbåthistoriker Svein Rune Børsli.

Agenda

  1. Referat
  2. Vedtekter
  3. Enhetsregister
  4. Treff Etne, m/Årsmøte2010
  5. Web Side
  6. Eventuelt, Følgende ble innmeldt til eventueltpunktet: Driftskonto, T-Shirts, Kontingent, Bok, Kopper/Krus.

1. Referat fra mai 2009 gjennomgått med status. Det er kun avholdt ett arbeidsutvalgsmøte i mellomtiden. Øvrig drift av foreningen er gjennomført via telefon og telefonmøter.

2. Vedtekter, bred debatt om vedteksendringer. Det ble enighet om å benytte vedtekter av 17 juli 1993.  Nytt signatursett med dagens styre ble etablert.

3. Enhetsregistrering Brønnøysund: Gjennomgang av krav for nyregistrering, søknad sendes og kladd ble ferdigstilt. Aksjon: Torunn/Henry

4. Treff Etne m/årsmøte 21 – 24 mai 2010 Aksjon Øyvind.

Medlemmer/deltakere er velkommen til å delta med bobil/camping/Hytte om seilingsdistansen føles for lang.

5. Web Side: Kostnader så langt er kr 700, dette ble betalt Halvor kontant under møtet.

Enighet om at Web Siden etableres/gjøres om til en såkalt ”Blogg Side” hvor medlemmene selv kan legge ut bilder og informasjon om egne fartøyer.

 

 

 

 

 

Styremøtereferat DNF, 10 februar 2010 forts.

 

6. Eventuelt:

6 a. Driftskonto, Enighet om å etablere/opprette kontoer i Postbanken i form av nettbank. Aksjon Torunn/Henry

6 b. T-Shirts: Peter arbeider med å få ny forsendelse klar til Pinse.

6 c. Kontingent: Invitasjon til medlemskap alle Fjordbåteiere, tidligere registrerte eiere og støttemedlemmer (andre interesserte støttemedlemmer) så fort konto er opprettet.

6 d. Bok: Zesting arbeider videre med dette. Enighet om ”liten utgave” som vil inneholde tegninger, bilder av orginal båt, kort historie om Fjordbåtene samt bilder av de gjenværende Fjordbåter som finnes i dag.

6 e. Kopper/Krus: Egil har tegnet ny logo tilpasset nye kopper og avtale etablert.

Kopper kan bestilles via Egil Jensen, telefon: 55188447 – 91 69 16 70 Epost: toranfi@online.no

Koppene vil koste kr 500 for 10 stk. Alle fartøyeiere og andre interesserte anbefales å bestille hurtigst mulig.

Styret oppfordrer alle Fjordbåteiere å ta kontakt.

Fartøykoordinator ønsker at Fjordbåteiere gir beskjed ved endring av eierforhold enten ved salg eller andre årsaker.

Teknisk tegning

Fjordbåt

Vi er på Facebook !!

Facebook

Husk at du må være logget inn for å se gruppen.