Om Fjordbåtforeningen

Den Norske Fjordbåtforening skal samle dokumentasjon og bilder om den generelle og spesielle Fjordbåthistorie, samt spre kunnskap om denne fartøy typens plass i norsk kysthistorie samt dens militære historie. Videre søke å bevare flest mulig Fjordbåter i original eller ombygd stand. Finne nye og idealistiske eiere til fartøyer som er oppgitt eller som lider under forfall, for på det vis å føre denne del av vår kysthistoriske arv videre

Teknisk tegning

Fjordbåt

Vi er på Facebook !!

Facebook

Husk at du må være logget inn for å se gruppen.