Referat fra Årsmøtet 13-15 august 2010

Til stede: Egil Jensen, Torunn Anfinsen (Mytilus), Øyvind Kaldheim, Hanne Marit Rundhovde Kaldheim (Polarvind) Henry Austgarden, Marit Austgarden, Kjellaug Hollevik, Kim Ruben Julseth, (Dolphin), Jan-Egil Nordanger, Atle Kårevik, Aleksander Kårevik, (Fjordanger), Peter Alexander Hansen, June P. Hansen, Chadathan Saenkun (Admiral Graf Spee), Web side redaktør: Halvor Larsen, Zesting. Fotograf Unni Brekke, Bekkalokket fotoklubb Bergen.

En hyggelig sammenkomst i Etne fra fredag 13 august i nydelig Vestlandvær med skyfri himmel og vindstille.

Lørdag 14 August gikk de tilstedeværende fjordbåter i konvoi inn til Etne Senter hvor journalist fra Grannar foreviget konvoien www.Grannar.no

Årsmøte:

Henry Austgarden ønsket velkommen til Etne og årsmøtet i Den Norske Fjordbåtforening.

Henry takket Hanne og Øyvind for gjestfrihet og mottak av fartøyer og gjestende medlemmer i Etne.

Årsberetning for 2009 – 2010 ble gjennomgått:

DNF er  nå formelt registrert i Brønnøysund.

Medlemsregister er etablert.

Ny konto er etablert.

T-Skjorter er laget.

Krus er bestilt men veldig forsinket.

Web Side etablert.

Register over de gjenværende fjordbåter oppdateres jevnlig.

Fotobok fortsatt i planfase. Vanskelig med kontakt med Atle Knutsen.

Utkast til justerte vedtekter er laget.

Henry takket alle for innsatsen som er gjort og kunne meddele at DNF har fått tilgang til lokaliteter i Skuteviken v/Sandviksboder, et enstemmig styre anbefalte at DNF etablerer seg i Sandeviksboder, Skuteviken Bergen.

Valg: Forslag om videreføring av det sittende styret, alle tok gjenvalg.

Styret består dermed av følgende: Henry Austgarden, leder. Egil Jensen styre medl. Øyvind Kaldheim  styremedl.  Jan-Egil Nordanger styremedl. Torunn Anfinsen kasserer. Peter A. Hansen sekretær.

Vedtekter:

DNF sine tidligere vedtekter var forslått justert, og forslag til nye justerte vedtekter ble enstemmig godkjent.

 

 

Styret i Den Norske Fjordbåtforening for perioden 2010 – 2011:

 

Henry Austgarden, Leder

Egil Jensen,              Styremedlem

Øyvind Kaldheim,   Styremedlem

Jan Egil Nordanger, Styremedlem

Torunn Anfinsen,     Kasserer

Peter A. Hansen,      Sekretær

Vedrørende fotobok, fjordbåthistorie hadde Peter snakket med Atle som kunne fortelle at han var i gang med en bok om Richard G. Furuholmen. Fjordbåtene vil få sin del av denne boken da de jo er en vesentlig del av Richard Furuholmens historie. Styret var allikevel enig om å videreføre planene med å etablere en fotobok mede historien til og med originale tegninger/bilder samt bilder av de gjenværende fjordbåter i en målestokk og format samt opplag som står i stil til reelt behov. Halvor Larsen, Zesting vil bidra med dette og vi forøker å koble Atle Knutsen.

Det er flere Fjordbåter på Østlandet, men aktiviteten er lav. OUK (Oslo Undervanns Klubb) sin Iona ligger på land i Promhavn på Nærsnes for utbedring.

Mytilus, er nok den Fjordbåten som fortsatt er i mest original stand.

Det var deretter en flott avslutning med grilling og sosialt samvær utover kvelden.

På søndag ble treffet avsluttet med hyggelig lunch og det ble besluttet å gjennomføre treffet i Etne også i 2011 om forholdene ligger tilrette.

Foreningen takker Hanne, Øyvind og Henry for et utmerket og vel tilrettelagt treff i Etne.

Bilder fra treffet i Etne med årsmøte er å se på www.fjordbaat.no

Referat og nye vedtekter finnes også på web siden.

Ref:

Peter Alexander Hansen

Sekretær og fartøykoordinator

Teknisk tegning

Fjordbåt

Vi er på Facebook !!

Facebook

Husk at du må være logget inn for å se gruppen.