Styre Norsk Fjordbåtforening 2016

Henry Austgarden                                 Leder/kasserer

Peter A Hansen                                    Fartøy koordinator

Egil Jensen                                          Styremedlem.

Jan Egil Nordanger                               Styremedlem.

Kim Ruben Julseth                                Styremedlem.

Svein-Olav Frimann Nilsen                     Styremedlem

Årsmøte 2016

Årsmøte i Den Norske Fjordbåtforening avholdes på Ørnen hotell (Bergen) 05.02.2016 kl 19:00

Alle betalende medl. velkommen.

Treff 2015

IMG_8041 IMG_8052 IMG_8075 IMG_8165 IMG_8166 IMG_8083

Noe fra teff vi hadde i 2015

Fjordsteam 2016

IMG_8110 IMG_8148

En fin seilas nord til Florø og til Fjordsteam 2015 med fine tre båter.

IMG_8129 IMG_8115

Trebåtseminar på Oslofjordmuseet.

Bli med !

http://norsk-fartoyvern.no/2015/03/trebatseminar-2015-oslofjordmuseet/

 

Teknisk tegning

Fjordbåt

Vi er på Facebook !!

Facebook

Husk at du må være logget inn for å se gruppen.