Årsmøte DNF

DNF sitt årsmøte er satt til 13.02.2015. Møtet avholdes på Hotel Scandic Ørnen (Lars Hilles Gt 18, Bergen – tlf : 55375000)

Saker som du vil skal taes opp på årsmøte må sendes undertegnede snarest.

Henry Austgarden

Melding fra Leder

                                                                                                                                                                                                              Bergen 03.01.2015

Kjære Fjordbåt eier 

Riktig godt nytt år, 2014 var et godt år for foreningen med mange aktiviteter men det er liten tilbakemelding fra Fjordbåteierne i forhold til historie og bilder av de gjenværende  fartøyene og den historien dere som eiere besitter.

Bokprosjektet er i full gang og det arbeides aktivt, til dere som ønsker  å komme med i boken/heftet er det fint om dere kunne kopiert det dere har av informasjon  og skrive noen ord om hvordan status er på båten i dag innen 30 januar 2015.

Vi trenger 1-2 bilder av båten litt historie og tekniske data. 

Sendes til Henry: m-aust@online.no Telefon 46433671

Den Norske Fjordbåt Forening  sin hjemmeside: www.fjordbaat.no

Facebook side: http://www.facebook.com/groups/107010086013445/ 

Følg med på hjemmesiden og facebook, dere som ikke besøker disse informasjonssidene ta kontakt med Henry på 46433671 eller Kim på telefon 90216416.

Årsmøte i DNF er satt til 13.02.2015, sted Bergen kl 18:00.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes undertegnede snarest: m-aust@online.no

Med vennlig Hilsen

Henry Austgarden

Leder DNF

Sommarfestival, annonsert på Kystlaget Romsa

2014-05-Sommerfestival

Tekniske tegninger

Her kan dere finne 4 tekniske tegninger av Fjordbåten

Dekksoversikt  Linje Side- og toppskisse  Spant

(Husk at det kan ta litt tid før tegningen kommer frem på skjermen)

Liste over Fjordbåteiere pr. mai 2014

Lista hentes herfra 

(Husk at det kan ta litt tid før listen kommer frem på skjermen)

Teknisk tegning

Fjordbåt

Vi er på Facebook !!

Facebook

Husk at du må være logget inn for å se gruppen.