Referat Årsmøte 2011

Den Norske Fjordbåtforening

 

Referat fra Årsmøtet 2011

 

Sted: Augustin Hotel

Dato: Fredag 11.03.

Til stede: Henry og Marit (Austgarden) Egil (Jensen), Torunn (Anfinsen), Kim Ruben (Julseth) og Halvor Larsen.

Etter å ha forsert hagelbyger av ulik styrke, ble vi møtt med solrike, flotte bilder fra sommertreffet i Etne som rullet over storskjermen i det fine møterommet.

Tross særdeles dårlig oppmøte, valgte vi å holde oss til oppsatt agenda.

Sak 1/11            Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent

Sak2/11            Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: Henry

Referent: Torunn

Sak 3/11            Årsberetning fra foregående år.

Årsberetning ble gjennomgått v/ Henry.

De fine bildene fra Etne fortalte om et særs vellykket fjordbåttreff i August 2010.Både  vær, beliggenheten v/ Etne , et særdeles flott vertskap Hanne og Øyvind- utgjorde en flott ramme om det hele. Foruten saker planlagt på styremøte i februar og beskrevet i Årsmøte referat 2010, kan nevnes en økonomi, som nok kunne vært bedre, men som har hatt en positiv utvikling. Fjordbåtkrusene v/ Egil ble ferdige på tampen av året, og Peter setter i gang produksjon av flere skjorter – beregnet ferdig til Fjordsteam 2012. Bokkomiteen v/Peter, Egil og Svein Rune har noen formaliteter igjen å avklare med Atle før de kan iverksette videre tiltak. Henry og Marit representerte foreningen med fartøyet ”Dolphin” både på Fjordsteam Florø og på Havnedagene i Haugesund.

Medlemstall (betalende) pr.31.12.10 : 14 personer

 

 

Sak 4/11            Regnskap pr 31.12. 10 (vedlegg)

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent av de tilstedeværende. Regnskapsbilag kan fremvises av kasserer på forespørsel.

Sak 5/11            Saker forelagt årsmøte fra styret.

Tilstedeværende stemmeberettigede gikk innfor en endring av paragraf 4.4 til:

………andre saker som ønskes tatt opp på det ordinære årsmøtet sendes styret senest den 15.januar.

Sak 6 /11            Andre saker forelagt årsmøte.

Det bør nevnes at Egil er fast bestemt på å forære innbetaling av solgte krus og verdien av krus på lager. (144  a kr. 80).

Til tross for få betalende medlemmer så langt i år (8) viser foreningens saldo pr.11.03, kr. 7.937.08!

Sak 7/11            Valg av leder

Henry sier seg villig til gjenvalg for 1 år.

Sak 8/11            Valg av styremedlemmer.

Da Torunn Anfinsen ikke ønsket gjenvalg, ble Kim Julseth valgt som styremedlem. Ny kasserer blir valgt på neste styremøte. Resten av styret var ikke på valg.

 

 

De tilstedværende fikk også – igjen via storskjerm, en smakebit fra sommeropplevelser 2010 for ”Dolphin ”m/besetning.

Mange var savnet på dette årsmøte, som var så godt tilrettelagt.

Vi, tilstedeværende, koste oss imidlertid etterpå med hverandres selskap og deilig mat – scampi- pepperbiff og crème brule.

 

 

Referent: Torunn

Teknisk tegning

Fjordbåt

Vi er på Facebook !!

Facebook

Husk at du må være logget inn for å se gruppen.